KISA SÛRELERİN TEFSİRİ: Fâtiha, Duhâ, Nâs

Yazar     :Prof. Dr. Davut Aydüz
, ,

Bu çalışmada Fâtiha Sûresi ve Duhâ Sûresi’nden Nâs Sûresi’ne kadar olan kısa sûreler tefsîr edilmeye çalışılmıştır.

Âyetlerin açıklanmasında Taberî, Zemahşerî, Râzî, Kurtûbî, Nesefî, İbn Kesîr, Suyûtî, Âlûsî, Elmalılı, Seyyid Kutub, Sâbûnî, Süleyman Ateş, Hayrettin Karaman ve arkadaşlarının yazmış olduğu tefsirlerden istifade edilmiştir. Mezkûr tefsirlerden istifade edildiği için her defasında dipnotta bu tefsirler zikredilmemiştir. Zikredildiğinde de cilt ve sayfa numarası verilmemiştir çünkü cilt ve sayfa baskıdan baskıya değişmektedir. Yalnız hadislerin ve sebeb‐i nüzûl haberlerinin kaynakları verilmeye çalışılmıştır. Kitabın sonunda yer alan Muavvizeteyn hakkında ise kaynaklar tamamen verilmiştir. Âyetlerin meâlleri verilirken de Prof. Dr. Suat Yıldırım Bey’in Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli’nden istifade edilmiştir.

ISBN

978-1-68236-603-5

Baskı Tarihi

Mart 2022

Ebat

14 x 21 cm

Sayfa

293

Satın Al