Süreyya Kitap’tan Üç Aylar Özel Paketi: 5 KİTAPLIK PAKET %35 İNDİRİMLE

, ,

SÜREYYA KİTAP’TAN ÜÇ AYLAR’A ÖZEL KAMPANYA

5 KİTAPLIK PAKET %35 İNDİRİMLE

Her evde bulunması gereken bu kitaplar tek pakette ve bir arada.

İster hediye edin, ister kütüphanenize ekleyin.

Kur’an-ı Kerimimiz ve birbirinden güzel dua kitaplarımızdan oluşan bu özel kampanyayı kaçırmayın.

Pakette bulunan kitaplar:

1- Orta Boy Kur’an-ı Kerim

2- Peygamberimizin Ramazanları – Bayram Koçer

3- Oruç – M. Fethullah Gülen

4- Bir Kırık Dilekçe – M. Fethullah Gülen

5- Mealli Dua Mecmuası – M. Fethullah Gülen

1-Kur’ân-i Kerîm’in indirildiği günden itibaren O’nu yazma, okuma, anlama ve yaşama adına ömürler tüketilmiş, canlar feda edilmiştir. Allah kelamını ona yakışır şekilde yazma, okuyabilme hassasiyeti ve çabası ilim dünyasına kıraat ve tecvıd ılimlerini kazandırmıştır.

Bilgisayar Hatlı

Flexi Cover

Orta Boy

 

2- Ramazan’ı Efendimizle (SAV) birlikte geçirmek isteyenlere!

Ramazan, ayların sultanı ve sevap katsayısı çok yüksek bir zaman dilimi. Bu iti-barla zamanın altın dilimlerinden. Peki Allah Resülü (SAV) bu bereketli ayı nasıl geçiriyor, nasıl değerlendiriyordu? Ramazan ayları O’nun için sıyam ayı olduğu kadar kıyam (teravih) ayı idi. Peki Ramazan ayına has bu namazı Allah Resülü nasıl kendisi için bir miraca çevirmişti? Ramazan’da Kur’ân-ı Kerim’le nasıl bir irtibatı vardı?

Üstelik O, mukabelelerini Cebrail’le (aleyhisselâm) beraber yapıyordu. Cibril ile arz nasıl gerçekleşiyordu? Ramazan ayı O’nun için Kur’ân ayı olduğu kadar i’tikaf ayı idi. İtikaf ne demektir ve nasıl yapılır? O’nun dünyasında itikafin yeri neydi? Ramazan O’nun için i’tikaf ayı olduğu kadar infak ayı idi. O, Ramazan aylarında esen rahmet rüzgarları gibi niçin daha da cömert olur, infakta da niçin kendini katlardı?

 

3-Bilindiği gibi Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ‘nin daha önce yayımlanmış iki dua kitabı mevcuttu. Bunlardan “Dua Mecmuası”, ağırlıklı olarak âyet ve hadislerde geçen (me ‘sûrât), “el-Kulûbü ‘d-Dâria” ise bunlara ilâveten büyük zâtların öteden bu yana okuyageldikleri pek çok duanın yeniden tertip, tasnif ve tanzimiyle ortaya çıkmıştı.

İmzanıza açılan bu defaki “Kırık Dilekçe” ise, çözümsüzlükten ızdırar kertesine gelmiş günün problemleri karşısında Hocaefendi ‘nin adeta o haftanın virdi olarak yazdığı, Herkul.org sitesinde haftalık olarak yayımlanmış dualarını ihtiva ediyor. Harfî bir tercüme olmayıp biraz açıklamalı olarak yapılan mânâ tercümeleri ise kendisine ait değil.

 

4- Gufranla Tüllenen İbadet Oruç kitabı, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, 1980 öncesi vaizlik döneminde cami kürsülerinde yaptığı ORUÇ  konulu  sohbetlerinden derlenmiştir. Kitap, üç ayların ve bilhassa Ramazan ve orucun mânâsını  ve hikmetlerini anlattığı vaazları esas alınarak derlenmiştir. Zaman zaman gözyaşları içinde verilen bu vaazlarda Hocaefendi, zihninde belirlediği bir silsileyi takip ederek dinleyicilerine üç aylar ve Ramazan’ın nasıl değerlendirileceğini, hakiki mânâda orucun nasıl tutulacağını anlatır.

 

5-Dua Mecmuası, Hocaefendi tarafından Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ibadetler başta olmak üzere, gündelik hayatının hemen her karesinde yapmış olduğu, en sahih rivayetlerde yer alan duaları- nın toplandığı bir mecmuadır. Onun dua atmosferi içinde nefeslenmek, nerede, ne zaman, nasıl, hangi duayı yapmış bunu keşfetmek ve hayatını dua ile örgülemek isteyenlere…

İÇİNDEKİLER:

1- Sabah ve Akşam Duaları

2- Tahâret, Camı̇, Ezan ve Namazla Alâkalı Dualar

3- Yeme, İçme, Oruç, Zekât, Sefer, Hac ve Nı̇kâh ile Alâkalı Dualar

 Yemekle İlgı̇li Dualar

4- Umûr-U Âlı̇ye ile Alâkalı Dualar

5- Şahsın Çeşı̇tlı̇ Durumlarda Okuyacağı Dualar

6- Muhtelı̇f Durumlarda Yapılacak Dualar

7- Herhangı̇ Bı̇r Vakte Bağlı Olmayan Dualar

8- Herhangı̇ Bı̇r Hâl ve Vakı̇t ile Kayıtlı

9- Olmadan Okunacak Dualar

10- Ashab-ı Bedı̇r ve Şüheda-i Uhud

Satın Al