logo

Hakkımızda

Süreyya Kitap

2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Süreyya Kitap, yediden yetmişe herkesi cehalet karanlığından kurtarıp, bilgi ve irfanın aydınlığına ulaştırmaya çalışan rehber bir yayınevi. O bir kandil, bir Ülker Yıldızı. Uzun yılların getirdiği yayıncılık tecrübesini Süreyya başlığı altında yeni bir aşkla yeniden hayata taşımaya azmeden yayınevi, çocuk ve gençlere yönelik yayınlardan edebiyata, din ve inanç konularından tarihe geniş bir yelpazede faaliyet göstermekte. Bunun yanında istifade alanını genişletmek ve daha fazla okurla buluşmak için teknolojinin sunduğu imkânları e-kitap, sesli kitaplar ve dijital platformlar yoluyla da en verimli bir şekilde kullanmaya çalışmakta. Süreyya Kitap, okurlarını bilgiye, diyaloğa, uzlaşıya, asimile olmadan farklı kültürlerle entegre olmaya, empatiye çağırmakta ve neslimizi milli ve manevi kimliğimizin kaynakları ile tanıştırmaya gayret etmekte. Süreyya’nın tecrübe ve yeniliğe açık, ufuklu yayıncılık anlayışının nice faydalı eserlere kaynaklık edeceğine olan inancı her zaman canlı ve taze kalacak, onun bilgi ve irfan ışığına olan çağrısı da sürekli devam edecektir.