logo

Emirdağ Lâhikası Üzerine Açıklamalar 1-2 (Sadece E-kitap)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 1948-1949 yılları arasında Afyon Cezaevi’nde yirmi ay tutuklu olarak kalıp tahliye edilmesinden sonra tekrar Emirdağ’a dönmüş, orada bir müddet kalmış, 1951 yılında Eskişehir’de iki ay kalmasına müteâkip de, “Gençlik Rehberi” mahkemesi münâsebetiyle iki defa İstanbul’a gelmiştir. Bu lahika, üçer ay İstanbul’da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağ’da iken talebelerine yazdığı mektuplardan, mahkemelere ve dâvâlara temas eden meselelere dâir müteaddit bahislerden oluşmaktadır.

Paylas :

Ek bilgi

Sayfa

750

Baskı Tarihi

Mayıs 2020

Satın Al