logo

İnancın Gölgesinde -1

İman ve İslâm’a ait meseleleri anlatmada, “nasıl”dan ziyade “neden” ve “niçin”lerin izahının yapılması gereken bir devirde yaşamakta olduğumuz, anlatılmak istenen hakikatler seviyesinde bir gerçek ve realitedir. Hâdiseleri sadece tasnif değil, ama terkip yapma liyakatinde de olan hiçbir selim akıl ve duru vicdan bu gerçeği inkâr edemez. Zira günümüzde, fen ve felsefe, baş döndürücü teknik gelişmelerden aldığı gücü de kullanarak, kökü beyinde, dal ve meyvesi gönülde olması gereken tubâmisal imanı, Cehennem iştahlı bir saldırıyla kökten tahrip faaliyetlerinin en amansız günlerini yaşamaktadır.

Kökü kurumuş bir ağaçtan meyve almak mümkün olmadığı gibi, “neden” ve “niçin”lerin kuruttuğu bir “iman”dan da “nasıl” denen keyfiyet meyvesi devşirmek mümkün olamaz.

Tahribe maruz kalan mevzi, önce tamir sonra tahkim daha sonra da gerekiyorsa tezyin edilmelidir. Tamir ve tahkimden önce yapılan tezyin faydasız; tamirin önüne geçirilen tahkim lüzumsuz ve kendisini tahkim ve tezyin takip etmeyen tamir de çok kere göz tırmalayıcıdır. Dolayısıyla, her meselede olduğu gibi burada da ifrat ve tefrit isabetsizliğinden kurtulup orta yolu takip, doğruyu bulmanın vazgeçilmez düsturu olacaktır.

Paylas :

Açıklama

Bu eser serinin birinci cildi. Onu bir ikinci cilt daha takip edecek. Birinci ciltte “Tevhid Delilleri”, “Ruh- Melek-Cin-Şeytan”, “Kader” ve “Metafizik Gerilim” gibi konular üzerinde duruluyor. Meselelerdeki hassasiyet ve anlatıştaki maharet bizce her türlü izahtan vârestedir. Yalnız, gönül isterdi ki, bu ve benzeri eserler Müellifin usta kaleminin üslûbunu taşısın. Fakat ne yazık ki, yüklenilen diğer misyonlar zaman bakımından buna mâni olmaktadır. Şu kadar var ki, muhtevadaki bereket ve zenginlik, bu eksikliği unutturmaktadır.

Ek bilgi

ISBN

9781682366431

Sayfa

327

Baskı Tarihi

Haziran 2023

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books