logo

Kadın ve Aile İlmihali (Sadece E-kitap)

İlmihaller, her eve lazım olan kitaplardır. Zira dinimizi yaşamak için zaruri olan ve her müslümana farz kılınmış bulunan asgari seviyedeki bilgiler bu kitaplarda topluca mevcuttur. Kadın ve aile ilmihalleri de her ev için zaruri olan kitaplar arasındadır ve belki de en başta gelenlerden biridir zira aile, toplumun temelidir. Bir toplum, içinde barındırdığı ailelerin yapısına göre şekillenir. Aile ne derece kaliteli ise toplum da o kadar ileri demektir. Aile yapısı bozuk bir toplum ve milletin, geleceği güvende değil demektir.

Kadın, ailenin temel rüknüdür. Onsuz aile düşünülemez. Yuvayı dişi kuşun yapması misali aileyi ayakta tutan da kadındır. Erkek, ailede çok önemli bir rol üstlense de gelecek nesilleri yetiştirmedeki fonksiyonu açısından kadının yuvadaki yeri daha büyüktür.

Paylas :

Açıklama

Kitabın Yazımında Göz Önünde Bulundurduğumuz Hususlar:

1- Kitabın hazırlanışında, klasik ilmihal üslubunu takip etme yerine, kadın ve aileyle ilgili yazılabilecek konuları genel bölümlere ayırdıktan sonra, her bir bölümle ilgili konuları makaleler şeklinde yazmayı tercih ettik.

2- Meselelerin sadece fıkhî hükümlerini vermekle yetinmeyerek, mümkün mertebe hikmet ve maslahatlarına da yer vermeye çalıştık.

3- İbadetlerle ilgili mevzuları baştan sona anlatmak yerine, sadece kadınları ilgilendiren mevzulara yer verdik çünkü genel konularla alâkalı yeterli bilgiyi diğer ilmihallerde bulmak mümkündür.

4- İşlenen konuların tamamının erkeklere bakan yönlerini de yazmak isterdik ama bu çalışma kadın ilmihali olduğundan onlara her zaman temas etmedik fakat bazı konuları, öyle gerektiğin- den kadın-erkek beraberliği şeklinde ele aldık.

5- Konuların işlenişinde bazı tekrarlar oldu fakat bunlar yeri geldikçe zarûreten içine girilen konu, âyet ve hadis tekrarlarıdır. Birbirini destekleyen, açan ya da özetleyen bölümler olduğu için bu tekrarları mahzurlu görmedik.

6- Türkçenin bozulmuş hâli olan uydurulmuş kelimeleri kullanmamaya özen gösterdik.

7- Kelimelerin zenginliğine ve ifadelerin çeşitliliğine dikkat etmeye çalıştık. Kitabımızın dilini, okuyucularımızın zorlanmadan anlayacağı bir seviyede tutmaya özen gösterdik. Ancak mesele fıkıh olunca ister istemez literatüre ait kavramları kullandığımız da oldu fakat bu tür kavramları, açıklama yapmadan kullanmamaya da dikkat ettik. Bu sebeple okuyucularımızın, anlamadıkları bazı kavramlarla karşılaştıklarında meseleyi öncesi ve sonrasıyla anla- maya çalışmalarını tavsiye ediyoruz.

Yazılması bittikten sonra kitabın tamamı ikisi kadın olmak üzere 6 ilahiyatçı tarafından gözden geçirilip tashih edildi. Konuların sıhhati, kaynakların tespiti tekrar kontrol edilerek son şekli verildi. Bunları söylemekle kitapta hata olmadığını iddia etmiyoruz/edemeyiz elbette. Bu kadar kontrolden sonra mutlaka yine de eksikler olacaktır fakat elden geldiğince hatasız olarak yayımlanmasına gayret edildi. Konu, fikir, yazı kaideleri vs. açılardan doğru olarak tespit edilen her türlü eksik ve yanlışlıkların yayın evimize veya hikmet.net isimli soru-cevap sitesine bildirilmesini okuyucularımızdan talep ederiz.

Satın Al