logo

Kurân’ın Kaynağını İspat Yöntemi

Bu çalışmada, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinde, Kur’ân’ın kaynağıyla ilgili yapılan eleştirilere, farklı açılar- dan verilen cevapların ve ispat yönteminin analizi yapılmaktadır.

Eser iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde ge- rek çağdaşları gerekse takip eden asırlardaki kimseler tarafından Kur’ân’ın kaynağı ile ilgili ortaya atılan şüphe ve tereddütler ele alınmış, Kur’ân’dan konuyla ilgili âyetlere işaret edilmiştir. Asıl konu üzerinde ise ikinci bölümde durulmuştur. Bu bölümde Hocaefendi’nin Kur’ân’ın kaynağını ispatta kullandığı yöntem ele alınarak, üç ana başlık altında incelenmiştir.

Paylas :

Açıklama

“Değerli ilim adamı Prof. Dr. Muhittin Akgül, Fethullah Hocaefendi’nin “Kur’ân Kitaplığı” diye nitelendirebileceğimiz çok zengin ve bereketli hazinesinden istifade ediyor. Bu hazine- deki yirmi kadar kitaptan “Kur’ân’ın kaynağını ispat metodu” konusundaki fikir, görüş ve delillerini tahlil edip, bazen başka ilim adamlarının fikirleriyle karşılaştırmalar yaparak bir bütünlük ve sentez tarzında okuyuculara vermeye çalışıyor. Malzemesi bol olduğundan zorlanmaksızın konuyu esaslı bir şekilde, doyurucu bir tarzda takdim ediyor. Bu önem- li konuyu, geniş bir literatüre dayanarak, ilmî ölçülere uygun bir tarzda inceleyip okunaklı bir üslupla sunmasından ötürü Muhit- tin Bey’i kutluyor ve kitabın Kur’ân’ın hakkaniyetinin daha iyi anlaşılmasına büyük bir katkı sağlayacağını ümit ediyorum.”

Prof. Dr. Suat Yıldırım

Ek bilgi

ISBN

9781682367292, Mart 2024

Baskı Tarihi

Mart 2024

Sayfa

270

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books