logo

Peygamberimizin Kur’ân’ı Tefsiri 1-2

Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın kaleme aldığı ve ilki 1983’te, ikincisi 1998’de olmak üzere iki defa yayımlanan bu kitaplar, ilk basımlara sadık kalınarak Süreyya Kitap tarafından yeniden basıldı. Serinin ilk kitabında Hz. Peygamber’in Tefsiri, Hz. Peygamber’in Tefsirine Vesile Teşkil Eden Durumlar, Hz. Peygamber’in Tefsirinin Belli Başlı Kısımlarına Dair Misaller ve Sûre Sırasına Göre Peygamberimizden Tefsir Rivayetleri yer alıyor. İkinci kitapta ise belli bir sıraya göre sureler ve tefsirlerine yer veriliyor.

Paylas :

Açıklama

“Bu çalışmanın gayesi, Kur’ân’ı açıklama vazifesinin Allah tarafından kendisine verildiği Hz. Peygamber’in (s.a.s.), onu nasıl tefsir ettiğini ortaya koymaktır…Bu eserin malzemesini Taberî, İbn Kesîr, Dürru’l-Mensûr, Tefsiru Abdirrezzâk, Tefsîru’n-Nesâî… gibi me’sûr tefsir rivâyetlerini toplayan eserlerle, başta Kütüb-i Sitte olmak üzere bibliyografyada belirtilen diğer hadis mecmualarını taramak suretiyle elde ettik. İnceleme plânı, daha ziyade bu malzemenin ışığında ortaya çıktı.”

 

 

 

Ek bilgi

Baskı Tarihi

Aralık 2022

ISBN

9781682366318

Sayfa

944

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books