logo

Rum Sûresi Tefsiri

Bu çalışmada, din ilimleri alanındaki tarihsel birikim ile çağdaş fen bilimleri ve sosyal bilimlerin bir araya getirilmesi hedeflendi. Çalışmada her bir ayet-i kerime iki açıdan ele alınmış, klasik tefsirlerdeki bilgiler ve güncel bakışlar “TEFSIR”; fen bilimleri ve sosyal bilimler alanındaki değerlendirmeler ise “YORUM” başlığı adı altında yazıldı.

Paylas :

Açıklama

Surenin yazımına başlamadan önce heyet olarak her bir ayetin konusu ve hangi bilim dallarında yorumlanabileceği tespit edilmeye çalışıldı. Çalışmada her bir ayet kendi içinde ele alınırken bir önceki ayetle ve gerektiğinde bir sonraki ayetle irtibatı açısından da değerlendirildi. Ayrıca fezlekeleri oluşturan ifadelere dikkat çekilirken ayetlerde geçen temel kavramların izah edilmesine özen gösterildi. Yorum adı verilen bilimsel açıklamalar, tefsir bölümleri ile olabildiğince uyumlu halde verilmeye çalışıldı. Ancak farklı kalemlere ait üsluplardan dolayı metin akışında noksanlıklar olabileceği de hatırdan çıkarılmamalıdır.

İlmî Danışman

Prof. Dr. Suat Yıldırım

Rum Suresi Tefsirine Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Abdullah Demir (Tarih-Sosyoloji) Abdülkadir Paksoy (Ilahiyat)
Prof. Dr. Adnan Aslan (Ilahiyat)
Prof. Dr. Ayhan Tekineş (Ilahiyat)

Doç. Dr. Bilal Çelik (Ekonomi
Doç. Dr. Doğan Yücel (Dil bilim)
Emin Osman Uygur (Dil bilim)
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç (Tarih)
Dr. Figen Es (Tıp Doktoru)
Dr. Hüseyin Kara (Ilahiyat)
Hüseyin Yağmur (Ilahiyat)
Prof. Dr. Lütfi Bozdoğan (Ilahiyat)
Prof. Dr. Mehmet Ateş (Tıp Doktoru)

Prof. Dr. Mustafa Abdülbakioğlu (Fizik)

Neşegül Çiftçi (Psikolog)
Prof. Dr. Nuri Balta (Fizik)
Osman Akça (Ilahiyat)
Dr. Osman Bodur (Ilahiyat)
Osman Karyağdı (Ilahiyat)
Recep Atıcı (Ilahiyat)
Dr. Selman Kuzu (Ilahiyat)
Prof. Dr. Şenol Dane (Tıp Doktoru) Prof. Dr. Zafer Ayvaz (Kimya)
Ziynet Akça (Ilahiyat)

Ek bilgi

ISBN

9781682366264

Baskı Tarihi

Ocak 2023

Sayfa

251

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books