logo

Ümmetim Hakkında Korktuklarım

Peygamber Efendimiz’in (sav) ümmeti hakkında endişe ettiği bazı durumlarla ilgili hadis-i şerifleri vardır. Bu kitapta, bu konudaki hadisleri bir araya getirerek bazı açıklamalara yer verdik. Seçtiğimiz hadisler günümüz dünyasına ışık tutan çok önemli hadislerdir. Elbette, Efendimiz’in uyardığı konular yalnızca kitaptakilerden ibaret değildir. Biz bunlar içinden istifadeye medar olması için bazılarını seçip, onları Kur’ân, Sünnet, selef-i salihinin sözleri ve ehl-i sünnet âlimlerinin yorumlarıyla izah etmeye çalıştık. İzahları yaparken, konuyla alakalı bazı âlim zâtların enfes yorumlarından da alıntılar yaptık.

Paylas :

Açıklama

Efendimiz, ümmetini madden-manen insanlığın zirvelerine çıkarmış, câhiliye içinde bocalayan bir avuç insanı kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa birer rehber, birer muallim ve rol model haline getirmiştir. Onların hayatlarını Allah’ın razı olduğu bir tarzda dizayn etmelerini istemiş ve gelecekte karşılaşacakları problemlere karşı onları uyarmıştır. Evet, kıyamete kadar gelecek ümmeti bu uyarılara ihtiyaç duymakta ve karanlık dönemlerde yolunu bu tavsiyeler doğrultusunda bulmaktadır.

Bu uyarılardan bazıları neredeyse aynı kalıp üzere “ümmetim hakkında endişe ettiğim, ümmetim hakkında en çok korktuğum…” şeklinde başlayan ve hayatî değer taşıyan hadisleridir. Bu eserde bunların bazılarını tahlil etmeye gayret edeceğiz.

Ek bilgi

Baskı Tarihi

Aralık 2022

ISBN

9781682366288

Sayfa

208

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books