Emirdağ Lâhikası Üzerine Açıklamalar 1-2 I YALNIZCA E-KİTAP

Yazar     :Abdullah Aymaz
, ,

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 1948-1949 yılları arasında Afyon Cezaevi’nde yirmi ay tutuklu olarak kalıp tahliye edilmesinden sonra tekrar Emirdağ’a dönmüş, orada bir müddet kalmış, 1951 yılında Eskişehir’de iki ay kalmasına müteâkip de, “Gençlik Rehberi” mahkemesi münâsebetiyle iki defa İstanbul’a gelmiştir. Bu lahika, üçer ay İstanbul’da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağ’da iken talebelerine yazdığı mektuplardan, mahkemelere ve dâvâlara temas eden meselelere dâir müteaddit bahislerden oluşmaktadır.