Günümüze Bakan Yönleriyle 41 Hadis

,

Amerika:   

Almanya:          

Hollanda:         

Fransa:          

 

 

En sağlam ve en güvenilir tefsir kaynağı, hadislerdir. Vahye dayanan bu önemli kaynak dikkate alınmadan Kur’ân ve Sünnet’i tam manasıyla anlamak mümkün değildir. En güzel rehber olan Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sav) beyanları olmadan; yâni Şeriât’ın ikinci asıl kaynağı Sünnet nazara alınmadan Kur’ân’ı ve İslâm’ı anlamak mümkün değildir.

Günümüze Bakan Yönleriyle 41 Hadis kitabında, “Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak, Allah İndinde Daha Sevimli Müslüman, Müslümanlık Bağları ve Beden-Organ İlişkisi,  Üç Kurtuluş ve Üç Helak Sebebi, Amel Defterini Açık Tutan Üç Şey” gibi daha pek çok konuda tasnif edilmiş hadisleri bulabileceksiniz.