Ölçü veya Yoldaki Işıklar

,

   

  • ISBN: 9781682368343
  • Sayfa Sayısı: 248
  • Ölcü: 14 x 21 cm
  • Baskı Tarihi: Aralık 2020

 

     Satış Noktaları:

     Amerika:   

 

     Almanya:            

 

     Hollanda:     

     Fransa:       

     Belçika:       

      İngiltere:     M. Fethullah Gülen bu eserinde, insanın manevi sahada önceden belirlediği hedefe, sağa sola taşmadan nasıl varacağını anlatıyor. Göz-kalp birlikteliğinin sırlarını kendisine has üslubuyla ifade ettikten sonra; okuyucunun hedefini, ebedi güzergâhında bulunan yol işaretlerini veriyor. M. Fethullah Gülen düşüncelerini ifade etmede üstün bir özellik gösteren fikir adamı , “Ölçü veya Yoldaki Işıklar” bunun bir göstergesi. Asırlardır ifade edilegelmiş düşüncelere ve nasihatlere yeni boyutlar getirmenin, bir nevi taç giydirmenin taze örneği.

 

Bencilin hakikî dostu olmadığı gibi, vicdanî huzuru da yoktur.

***

İnsan, kendi ayıpları karşısında savcı başkalarının kusurları karşısında da, onlar hesabına avukat olmalıdır.

***

Akıllı bir insan, çevresiyle münasebetleri bozulduğunda, onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu çarçabuk giderip dostluğunu yenile- mesini bilen insandır. Bundan daha akıllısı da, titizlik gösterip,

dostlarıyla hiçbir zaman uyumsuzluğa düşmeyen kimsedir.

***

Hakikî insan, şartlar ne olursa olsun, kendi kovasına süt sağar- ken başkalarının kovalarını da boş bırakmaz.

***

Sen, kendini anlatmayı bırak; seni davranışların anlatsın!

***

Olgun insan ve gerçek dost, Cehennem’den çıkışta ve Cennet’e

girişte bile “Buyurun” demesini bilendir.

***

Dost ve arkadaşlarını aziz tutup onlara ikramda bulunan kimse, düşmanlarına karşı bir sürü müdafaacı ve kendine arka çıkacak kimseler kazanmış olur.