Üç Said – Tarihi Hadiselerin Işığında Bediüzzaman’ın Hayatı

Yazar     :Fikret Kaplan
,

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ilk kez bu kadar sade bir dille ve bu denli kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Üstelik, Üstad’ın hayatı, yaşadığı çağda ülkemizde ve dünyada yaşanan kırılmalarla eş zamanlı ele alınmak suretiyle, doğru bağlamına yerleştiriliyor. Kendi sınıflandırmasından yola çıkarak, üç dönem halinde kaleme alınan bu nurlu hayatın, esaslı bir rol model olarak keyifle ve ibretle okunacağını düşünüyoruz.

Baskı Tarihi

Kasım 2022

ISBN

9781682366219

Sayfa

426