logo

Hadis İlmine Giriş

Bu kitapta hadis ilminin temel işleyişi tasvir edilmeye çalışılmış; asıl anlatılması gerekenlerin ayrıntı içinde kaybolmaması için çaba gösterilmiştir. Kitapta yer alan bölüm başlıkları şu şekildedir:

 • Hadis Nedir?
 • Sünnetin Tanımı
 • Sahâbe ve Tâbiîn
 • Saadet Asrında Hadislerin Tespiti
 • Hadislerin Toplanması: Tedvin
 • Hadislerin Kitaplarda Tasnifi
 • Hadiste İsnad Sisteminin Gelişimi
 • Hadis Öğrenim ve Öğretim Metotları
 • Hadis Rivayetinde Yazının Kullanımı
 • Râvileri Değerlendirme: Cerh ve Ta`dîl İlmi
 • Hadiste Tenkid
 • Bilgi Değeri Açısından Haber Çeşitleri
 • Sahih Hadisler
 • Hasen Hadisler
 • Zayıf Hadisler
 • Son Dönem Hadis Çalışmaları

 

 

Kategoriler , , Categories: <a href="https://sureyyakitap.com/yazar/prof-dr-ayhan-tekines" rel="tag">Prof. Dr. Ayhan Tekineş</a>

Paylas :

Açıklama

Bugün hadis ilmi denildiğinde kavramlar, kişiler ve eserler anlaşılır. Ancak hadis ilmine usul özelliği kazandıran gerçekte metotlardır. Bu kitapta öncelikle hadis ilminin nasıl işlediğini göstermeyi hedeflediğimiz için metotlara ve bu metotların hadis tarihinde nasıl kullanıldığına odaklandık. Amacımız genel okuyucuya hadis aktarım sisteminin nasıl çalıştığı konusunda bir fikir vermektir.

Hadis metotlarını, hadis terimleri, tarihi ve literatürü ile birlikte ele aldık. Tarihi seyri içinde konuları inceleyerek hem tarihi gelişimi hem de terimlerin nasıl ortaya çıktığını göstermeye çalıştık. Hadis terimleri son derece önemlidir. Çünkü kültürel mirasımızı anlamak için de hadis terimlerini bilmek gerekir.

Okuyucuyu sıkmamak için terimler, hadis tarihinin gelişim seyri içinde farklı yerlerde anlatılmıştır. Böylece hem hadis tarihinin önemli safhaları ve temel problemleri gösterilmeye çalışılmış hem de terimler açıklanmıştır.

Hadis ilminde literatür bilgisi de son derece önemlidir. Zira ilk dönem hadis kitapları İslami ilimlerin, dolayısıyla dinin temel kaynaklarıdır. Dinimizi bilmek için temel referans kaynaklarını tanımak ve onlardan nasıl yararlanacağımızı bilmek zorundayız. Bu sebeple önemli hadis eserleri tanıtılarak yazarları hakkında da kısa bilgiler verilmiştir.

İlimler tarihinde eserler kadar kişiler de önemlidir. Bu sebeple hadis ilminin ilk kurucuları ve birinci tabaka olan sahâbîlerden başlayarak tâbiîn ve daha sonraki hadis âlimleri hakkındaki bilgilere de yer verilmiştir.

Ek bilgi

Baskı Tarihi

Mart 2023

ISBN

9781682366547

Sayfa

199

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books