logo

Peygamberler Tarihi

Kur’an’da ismi geçen yirmi beş peygamberin hayatını Kur’an, sünnet ve muteber kaynakların verdiği bilgilerle ele alan bir eser. Kitabın giriş kısmında peygamberlerin gönderiliş gayeleri, özellikleri ve sıfatları gibi konulara da yer verilmiş ve böylece konunun teorik kısmı da okuyucuya yansıtılmış olmaktadır.

Paylas :

Açıklama

“Bu kitapta, Kur’ân’da ismi zikredilen ve peygamber olduklarında ittifak edilen zatları anlatmaya çalıştık. Kur’ân-ı Kerîm, peygamber kıssalarına oldukça geniş yer vermiştir. Bu kıssalar aynıyla yaşanmış hadiselerdir ve peygamberler tarihiyle ilgili bilgilerin özünü oluştur- maktadır. Ancak tarih tekerrürlerden ibarettir hakikati gereğince bu olaylar tarihte bir kez yaşanmış, tekrar etmesi söz konusu olmayan vakalar değildir. Bu hadiselerin benzeri kıyamete kadar farklı ton- larıyla da olsa yaşanacaktır. Dolayısıyla insanlık tarihini tanımak ve günümüzü doğru yaşamak için bu kıssaları anlamak çok önemlidir. Zira Kur’ân mesajının evrensel oluşu ve her dönem insanının kendi çağının bilgi, birikim ve ihtiyaçlarıyla Kur’ân’a müracaatları zarureti daha önce fark edilmeyen pek çok şeyi gün yüzüne çıkarmış ve bu konunun yeni bir bakış açısıyla tekrar ele alınmasını gerekli kılmıştır. Özünü Kur’ân’daki kıssaların oluşturduğu peygamber hayatlarının ve mücadelelerinin günümüz insanına vereceği pek çok mesaj vardır.”

Ek bilgi

Baskı Tarihi

Temmuz 2022

ISBN

978-1-68236-611-0

Sayfa

550

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books