Yakaran Gönüller

, ,
  • ISBN: 978-1-68236-811-
  • Baskı Tarihi: Mart 2019
  • Sayfa Sayısı: 631

Amerika:   

 

Almanya:            

 

Hollanda:     

Fransa:       

Belçika:       

 İngiltere:     Okunan evrâd u ezkârin manalarını bilmek, insana engin bir ruh haleti kazandırır; yakarış heyecanlarını tetikler, konsantrasyonun temin edilmesini saçlar ve dudaklardan dökülen kelimelerin dilden değil gönülden kopup gelmesine zemin hazırlar. Bu itibarla da, keşke herkes okuduğunu anlasa, o büyük insanların hissiyatlarına ortak olsa ve o derin manalarla dolup manen doysa…

Elinizde tuttuğunuz bu eser, inşallah, bu arzuların gerçekleşmesine, dolayısıyla dua ve yakarışlarımını anlayarak okuyup dillendirmemize vesile olacaktır.