logo

El Kulübüd Daria – Mealsiz – Termoderi

el-Kulûbu’d-Dâria, [Yakaran Gönüller] M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin derlediği, tasnif ve tashih ettigi dualardan oluşan bir dua kitabıdır. Eser, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sürekli okuduğu ve okunmasını tavsiye buyurduğu duaları da içine almaktadır. Eserde, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali, Abdülkadir Geylani, Zeynelâbidin, imam Gâzalî, Veysel Karânî Hazretleri gibi pek çok islâm büyüğünün dualarının yanı sıra Peygamberlerin duaları, Esmâ-i Hüsnâ, çesitli hâl ve şartlarda okunacak dualar ile günlük ve haftalık okunacak dualar da belirli bir düzen içinde yer almaktadır.

Paylas :

Açıklama

İÇİNDEKİLER

Resûlullah’dan (S.A.S.) Nakledı̇len Me’sûr Dualar

Hülefâ-i Râşı̇dı̇n’ı̇n Duaları

Büyük Evlı̇yalardan Bazılarının Vı̇rdlerı̇

Haftalık Vı̇rd ve Hı̇zı̇bler

Çeşı̇tlı̇ Konularla İlgı̇lı̇ Hı̇zı̇bler

Efendı̇mı̇z’e (S.A.S) Salât Ü Selamlar

Esmâ-İ Hüsna ve İsm-İ Âzam Duaları

Enbı̇ya, Sahabe ve Bazı Büyük Zatların Duaları

Kası̂de ve Münâcâtlar

Ek bilgi

ISBN

9781682368558

Sayfa

800

Baskı Tarihi

Mart 2021

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books