logo

Hayatın İhtişamı Karşısında Evrimin Acizliği

“Allah’ın varlığı ve birliği de, Darwinci Evrimin büyük çoğunluğu yoruma dayanan iddiaları da “bilimsel” kriterler ile laboratuvara sokulup, kontrollü ve tekrarlanabilen deneylerle test edilemez. Allah’a inanıp imân eden birisi de, Darwinist Evrim’e inanan birisi de, kâinat kitabını okuyup yorumlayarak bir karara varmak mecburiyetindedir. Biyolojik âlemde Allah’ın isimlerinin tecellisi olarak gördüğüm muhteşem sanatlı güzellikler karşısında benim imânım artarken, aynı canlıları görüp, bunlar “tabiatın tesadüfen, kendi kendine ürettiği, gâyesiz ve hikmetsiz varlıklardır” diyen, hayalî bir şahsa karşı aklın ve ilmin verileriyle cevaplar üretmeye çalıştım. Kendimin de geçmişte yaşadıklarımı, bu çağda daha ağır olarak yaşayabilecek meraklı gençlerin zihninde, belki bazı hakikat tomurcuklarının yeşermesine vesile olabilirim diye yazdım.”  

Paylas :

Açıklama

Böyle bir kitaba olan ihtiyaç, şu an hiç olmadığı kadar fazladır. Çünkü ne zaman, evrim konusu gündeme gelse, birçok bilim insanı ve eğitimci, hayatın menşei hakkındaki bütün temel tartışmaların uzun zaman önce sona erdiği intibaını vererek, sanki evrim ispatlanmış gibi bir hava estirmekteydiler. Hâlbuki 1200’den fazla bilim insanı Darwinizme olan itirazlarını imzaya açılan bir bildiriyle açıklamaktadırlar.

“Dissent from Darwin” isimli internet sitesinde bilim insanlarının imzaladığı listedeki “Hayatın karmaşıklığının açıklanması için kullanılan tabii seleksiyon ve tesadüfî mutasyon mekanizmalarının yeterlilikleri konusundaki iddialara şüpheyle yaklaşıyoruz. Darwinin teorisi için delillerin dikkatli bir şekilde incelenmesi desteklenmelidir.” ifadeleri, meselenin hiçbir zaman evrimcilerin iddia ettikleri gibi olmadığını göstermektedir. Türkiye’de de bu konu ile ilgili bilim insanlarının cesaretle ortaya çıkarak, akademik dürüstlük ve demokratik saygı içinde, kimseyi ideolojik suçlamalarla mahkûm etmeden sadece medenî ve insanî ölçülerle tartışmalar yapma zamanının geldiğini ümit ediyorum.

Ek bilgi

Sayfa

9781682366882

ISBN

9781682366882

Baskı Tarihi

381

Satın Al

E Kitap:

Apple Books Google Books