logo

Risale-i Nur’da Küllî Kaideler 1-2-3 (Sadece E-kitap)

KÜLLÎ KAİDELER, Mecelle’nin başındaki ilk yüz kaide gibi, İslâm Fıkıh ilminde “Kapsamına giren meseleler hakkında umumî teşriî hükümler ihtiva eden küllî esaslar şeklinde tarif edilmiştir. Öncelikle elbette Kur’ân’a ve Sünnet’e dayanan bu kaideler her ne kadar İslâm Fıkıh ilminde söz konusu olsa da, düşünce, ilimler, inanç ve hayat tarzı olarak İslâm’ın tamamıyla alâkalı küllî düsturların veya ölçülerin bütününe küllî kaideler olarak bakılabilir.

Paylas :

Açıklama

“Her bakımdan bir hazine olan ve Cenab-ı Allah’ın Hakîm ismine mazhariyetle bize İslâm’a has bir dü?ünce sistematiği ve ilim perspektifi kazandıran ve düşünce, iman ve amel/aksiyon dünyamızı, zihin ve kalbimizi bütünüyle İslâm’a göre inşa eden Risale-i Nur, baştan sona bu tür düsturlar veya ölçüler mecmuasıdır. İşte, elinizdeki bu kitap, Risale-i Nur Külliyatı’nda İslâmî düşünce, iman, ubûdiyet, ibadet, amel ve/veya aksiyon, ahlâk, hayat, ayrıca Kelâm, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tasavvuf gibi İslâmî ilimler ve belâgatla ilgili her biri birer küllî kaide olan veya küllî kaide değerindeki pırlanta ölçülerden bazılarını açıklama maksadı taşıyan mütevazı bir çalışmadan ibarettir.

Bu iddiasız ve mütevazı çalışma, üç cilt hâlinde plânlanmış olup, tamamı sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Risale-i Nur Külliyatındaki İslâmî düşünce ve inanç adına birtakım küllî kaide, düstur veya ölçülerden; ikinci bölüm, Cenab-? Allah’a, Âhiret Günü’ne, insan iradesi içinde olmak üzere Kader’e, varlığın gaybî veya fizik ötesi boyutunu teşkil eden meleklere, cinlere/şeytana inanma, bunları tanıma, bilhassa ma’rifet-i ilâhî ile ilgili düsturlar veya küllî kaidelerden oluşmaktadır. Üçüncü bölüm, ilâhî Kitaplar, Vahiy, Kur’ân, Kur’ân’ın mucizevî yanları ve Kur’ân tefsiriyle alâkalı kaideleri veya düsturları, pırlanta ölçüleri; dördüncü bölüm, Nübüvvet, Risalet, diğer peygamberler, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Hadis ve/veya Sünnet’le alâkalı, onları anlama konusunda birtakım ölçüler veya düsturları ihtiva etmektedir. Beşinci bölüm, ibadet-ibadetler, amel-ameller, ahlâk, ibadet ve amellerin derunî veya bâtın boyutuyla ilgili küllî kaide veya ölçülere; altıncı bölüm, ilim olarak Tasavvuf ve/veya İslâm’ın ruhî hayat ve batınî boyutuyla alâkalı düsturlar, kaideler veya ölçülere; yedinci bölüm, dil ve belâgat, sekizinci bölüm de, bütün yanlarıyla içtimaî hayat ve İslâmî hizmet veya aksiyonla alâkalı prensipler, düsturlar ve ölçülere ayrılmıştır.”

Ali Ünal

Ek bilgi

ISBN

9786054038961

Sayfa

572

Baskı Tarihi

Nisan 2021

Satın Al

     E-Kitap Versiyonu İçin: