Peygamber Efendimiz’i Tanıtan Reşhalar (Sadece E-kitap)

Yazar     :Abdullah Aymaz
, ,

“Kâinatı yaratan Cenab-ı Hakk’ı, bize tarif ve ilan eden deliller sayısızdır. O delillerin en büyükleri üçtür.

Birincisi: Bazı âyetlerini gördüğün ve işittiğin şu büyük kainat kitabıdır.

İkincisi: Bu kitabın en büyük âyeti ve peygamberlik dininin mührü ve gizli hazinelerin anahtarı olan Muhammed Aleyhisselam’dır.

Üçüncüsü: Kâinat kitabının tefsiri ve mahlûkata karşı Allah’ın delili olan Kur’ân’dır.

Şimdi bir kaç reşha içinde ikinci büyük delil olan Muhammed Aleyhisselam’ı tarif ettikten sonra, sözlerini dinleyeceğiz.”

Baskı Tarihi

Nisan 2021

Sayfa

36

Satın Al