Peygamber Efendimiz’i Tanıtan Reşhalar I YALNIZCA E-KİTAP

Yazar     :Abdullah Aymaz
, ,

“Kâinatı yaratan Cenab-ı Hakk’ı, bize tarif ve ilan eden deliller sayısızdır. O delillerin en büyükleri üçtür.

Birincisi: Bazı âyetlerini gördüğün ve işittiğin şu büyük kainat kitabıdır.

İkincisi: Bu kitabın en büyük âyeti ve peygamberlik dininin mührü ve gizli hazinelerin anahtarı olan Muhammed Aleyhisselam’dır.

Üçüncüsü: Kâinat kitabının tefsiri ve mahlûkata karşı Allah’ın delili olan Kur’ân’dır.

Şimdi bir kaç reşha içinde ikinci büyük delil olan Muhammed Aleyhisselam’ı tarif ettikten sonra, sözlerini dinleyeceğiz.”