logo

Beş Vakit Dört Aşir : Namazlardan Sonra Okunan Âyetlerin Tefsiri (Sadece E-kitap)

Bu kitapta, halkımız arasında “Âmenarrasûlü” (Bakara Sûresi’nin son iki âyeti 285-286), “Hüvellâhüllezî” (Haşr Sûresi’nin son üç âyeti 22-23-24), “Lekad Sadakallâh” (Fetih Sûresi’nin son üç âyeti 27-28-29) ve “İnne Li’l-Müttekîne” Âyetleri (Nebe’/Amme Sûresi’nin son on âyeti 31-40) olarak bilinen âyetlerin tefsirini yapacağız.

Bu âyetler (özellikle Âmenarrasûlü ve Hüvellâhüllezî âyetleri), Kur’ân âyetleri arasında yüksek bir şeref ve kıymete sahiptir. Nitekim Resûlullah Efendimiz’den (sallallahu aleyhi ve sellem) bu âyetlerin fazîletiyle ilgili birçok hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadislerden hareketle Müslümanlar özellikle Âmenarrasûlü’yü yatsı namazından sonra veya yatmadan önce, Hüvellâhüllezî’yi de sabah ve akşam namazlarından sonra okumaktadırlar. Bazı Müslümanlar da, Bedîüzzaman’ın tavsiyesiyle öğle namazından sonra Lekad Sadakallâh âyetini, ikindi namazından sonra da İnne Li’l-Müttekîne’yi okumaktadırlar.

Biz de, Müslümanların namaz sonrası okudukları bu aşırların kısa bir tefsirinin bilinmesinin faydalı olacağı kanaatiyle, böyle bir çalışma yapmaya karar verdik.

Daha önceki, Kısa Sûrelerin Tefsiri, Yasin Sûresinin Tefsiri, Hucurât Sûresinin Tefsiri, Kâf Sûresinin Tefsiri ve Âyetü’l-Kürsî ve Tefsiri isimli kitaplarımızda olduğu gibi, sade ve anlaşılır bir dille olmasına ve daha geniş bir okuyucu kitlesinin istifade edebilmesi için çok ilmî konulara girmemeye dikkat ederek bu eseri kaleme aldık.

Çalışmamızda başvurduğumuz tefsir kaynaklarının dipnotta sadece isimlerini zikretmekle iktifa ettik.

Paylas :

Ek bilgi

Baskı Tarihi

Temmuz 2021

Sayfa

201

Satın Al