logo

E. GAYBI BİLME İDDİALARI

Bu başlık altında Hocaefendi’nin medyum ve kâhinlere itibar ettiği, bütün kadir gecelerini, mutlak gaybı, insanların akibetini, Arafat’ta kaç kişinin haccının kabul olduğunu bildiğini; cinleri, şeytanı, melekleri, Peygamberleri müşahede ettiğini iddia ettiği gibi ithamlar öne sürülmektedir. Öne sürülen iddiaları cevap vermeye geçiyoruz. 1.Medyum ve Kâhinlere İtibar Etme Rapor yazarları, Gülen’in eserlerinden bazı alıntılar yaparak onlar üzerine […]

D. GEÇMİŞ İSLAM BÜYÜKLERİ İLE GÖRÜŞME İDDİALARI

Bu bölümde Hocaefendi’nin vaazlarından İslam büyüklerinin müşahede edilmesi ile ilgili dört ayrı pasaj nakledilerek bazı iddialar öne sürülmektedir. Biz önce nakledilen alıntıları verip ardından onlara bağlı öne sürülen iddiaları inceleyeceğiz. 1.“Büyükler Meclise Teşrif Ediyorlar” Hocaefendi’nin vaazından aşağıdaki pasaj alınarak, onun ve taraftarlarının sahabe-i güzin ve tabiinin önemli simalarıyla rüyada hatta yakaza halinde/uyanıkken sürekli görüştükleri ve  […]

C. MELEKLERLE GÖRÜŞME İDDİALARI

Bu bölümde Hocaefendi’nin, Peygamberlerin dışında bazı insanların meleklerle görüşebileceğine dair ifadelerinin, İslam Dini’ne  göre doğru olmadığı ile ilgili iddialar var. Şimdi onlara bakalım. 1.     Gülen’in Meleklerle Görüşme İddiası Rapor yazarları Fethullah Hocaefendi’nin ve bağlılarının sürekli melek ve cinlerle görüştüklerini ve bu görüşmelerinin onlar için rutin bir hadise olduğunu ileri sürdüklerini iddia etmektedir. Bu iddiaya delil […]

D. ŞİZOFRENİYİ CİNLERLE İRTİBATLANDIRMA

Raportörler, Hocaefendi’nin cinlerin ve habis ruhların birtakım manevî-psikolojik hastalıklara sebep olabileceği yönündeki yaklaşımından bir alıntı yaparak onun üzerine bazı iddialar öne sürmektedirler. İddialara delil olarak getirilen alıntı şu şekilde: “Mümkündür, şizofreni de damarın içine yine cinler dolsun ve bozsunlar onun muvazenesini, bozsunlar. Sinir sistemini harap etsinler, bazen çıldırtsınlar, bazen de muvazeneli tutsunlar…” (02 Sesli Vaazlar-1/Fizik […]

C. ASHAB-I BEDİR’İN İSİMLERİYLE CİN KOVMA

Rapor yazarları, Hocaefendi’nin “Fizik Ötesi Hayat” vaazından aşağıdaki alıntıyı yapmış ve onun üzerine bazı iddialar öne sürmüşlerdir. Önce yapılan alıntıyı verelim: “Ben kendi müşahedemi size şöyle anlatayım. Çok sevdiğim bir arkadaşım ve kadın da alabildiğine mütedeyyin olduğu için, ‘Evime misafir gelsin de Allah’ı hoşnut edeyim’, böyle coşan bir kadın olduğu için, içim yanıyordu. Ashab-ı Bedr’in […]

H. Hurufilik ve Cefr/Cifr

Raportörler, Hocaefendi’nin eserlerinden ebced ve cifr ile ilgili yaklaşımlarından yaptıkları bazı alıntıları delil kabul ederek değişik iddialar öne sürmektedirler. Önce alıntıları sonra iddiaları vererek cevaplara geçelim: “Dine hizmet eden büyük şahısların zat ve eserleri ile ilgili Kur’ân’dan işaretler çıkarılmasının dinimizdeki yerini izah eder misiniz?… Konunun anlaşılması adına ikinci önemli bir husus da şudur: Kur’ân-ı Kerim’den […]

G. Hz. Peygamber’in Dublesi

Rapor yazarları, bu başlık altında da Hocaefendi’yi tadlil ve tekfir edecek malzeme bulmada çok ciddi bir çaresizlik yaşadıkları için yine onun kırk yıl önceki vaazlarından medet ummuş; onlardan kesip biçerek kendilerine delil üretmeye çalışmışlardır. Önce yapılan alıntıları sonra da bunlardan üretilen iddiaları verelim. “29.06.1980 tarihinde Yozgat’ta yaptığı bir konuşmasında kendi cemaatinin hizmetlerinin Hz. Peygamber (s.a.s.) […]

F. Evin duvarları inliyor

Bu başlık altında Hocaefendi’nin eserlerinden iki ayrı yerden alıntı yapılarak bunların üzerine bazı iddialar öne sürülmüştür. Önce alıntıları verelim: “…Bir emekli albaydan dinlemiştim. Bir asrı aydınlatan, belki birkaç asrı aydınlatan dev bir düşünce, dev bir ruh, bir eve misafir olmuş. Vaka bu. Onun hali o zaten. Onu bize tanıtanlar, bildirenler öyle tanıttılar. Evrâd-u ezkâr insanı, […]

E. Şeytanın Baykuş Olarak Ötmesi

Raporda Hocaefendi’nin bir eserinden şöyle bir alıntı yapılıyor; “… Şeytan, bazen bir baykuşu –gerekirse içine girerek– çekip sizin balkonunuza getirir ve orada saatlerce öttürür…” (Gülen, Vuslat Muştusu, s. 205-206) Bu alıntı üzerine, baykuş vb. hayvanlara farklı anlamlar yükleyerek uğursuzluk iddia edilmesi, cahiliye döneminde görülen ve Hz. Peygamber’in, “İslam’da uğursuzluk yoktur.” (Buhârî, Tıb 53; Müslim, Selâm […]

D. Paranoya ve şizofreni

Hocaefendi’nin bir eserinden şöyle bir alıntı yapılmış,“Bana öyle geliyor ki tasavvuf başta olmak üzere, dinin diğer alanlarında az dahi olsa insanlara bir şeyler anlatan, onlara önderlik yapan kişiler paranoya ve şizofreni tehlikesine açık tiplerdir. Bu insanlar nazari bilgilerle değil entüisyonist bir mülahaza ile doğrudan Allah ile münasebet içinde olabilirler…” (Gülen, Sohbet-i Canan, s. 154) Bu […]